Centrada

Centra els paràgrafs seleccionats a la pàgina.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Align Text - Centered.

Open context menu - choose Align - Center.

Icon Centered


Ens cal la vostra ajuda!