Peu de pàgina

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

També podeu assignar una vora i un emplenament de fons a un peu de pàgina.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Page Style - Footer tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Footer tab.


Si voleu ampliar un peu de pàgina fins als marges de la pàgina, inseriu un marc al peu.

Peu de pàgina

Definiu les propietats del peu de pàgina.

Activa el peu de pàgina

Afig un peu a l'estil de pàgina actual.

El mateix contingut esquerra/dreta

Even and odd pages share the same content.

Mateix contingut a la primera pàgina

First and even/odd pages share the same content.

Marge esquerre

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora esquerra de la pàgina i la vora esquerra del peu de pàgina.

Marge dret

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora dreta de la pàgina i la vora dreta del peu de pàgina.

Espaiat

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora inferior del text del document i la vora superior del peu de pàgina.

Utilitza l'espaiat dinàmic

Aquesta opció substitueix la configuració Espaiat i permet que el peu de pàgina cobrisca l'àrea entre el peu i el text del document.

Alçària

Introduïu l'alçària del peu de pàgina.

Ajusta automàticament l'alçària

Ajusta automàticament l'alçària del peu de pàgina al contingut que introduïu.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Més

Defineix una vora, un color de fons o un patró de fons per al peu de pàgina.

Ens cal la vostra ajuda!