Capçalera

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

També podeu afegir vores o un emplenament de fons a una capçalera.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Page - Header tab.

Choose View - Styles - open context menu of a page style entry and choose Modify/New - Header tab.


Si voleu que una capçalera s'amplie fins als marges de la pàgina, inseriu un marc a la capçalera.

Capçalera

Definiu les propietats de la capçalera.

Activa la capçalera

Afig una capçalera a l'estil de pàgina actual.

El mateix contingut esquerra/dreta

Les pàgines parelles i imparelles comparteixen el mateix contingut.

Mateix contingut a la primera pàgina

La primera pàgina, les parelles i les senars comparteixen el mateix contingut.

Marge esquerre

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora esquerra de la pàgina i la vora esquerra de la capçalera.

Marge dret

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora dreta de la pàgina i la vora dreta de la capçalera.

Espaiat

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora inferior de la capçalera i la vora superior del text del document.

Utilitza l'espaiat dinàmic

Esta opció, que substitueix la configuració d'espaiat, permet que la capçalera cobrisca l'àrea situada entre la capçalera i el text del document.

Alçària

Introduïu l'alçària que voleu que tinga la capçalera.

Ajusta automàticament l'alçària

Ajusta automàticament l'alçària de la capçalera al contingut que introduïu.

Camp de previsualització

Displays a preview of the current selection.

Més

Defineix una vora, un color de fons o un patró de fons per a la capçalera.

Ens cal la vostra ajuda!