Organitzador

Definiu les opcions de l'estil seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Choose View - Styles (F11) - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.


Nom

Mostra el nom de l'estil seleccionat. Si creeu o modifiqueu un estil personalitzat, introduïu el nom que voleu assignar-li. No podeu canviar el nom d'un estil predefinit.

Estil següent

Select an existing style that you want to follow the current style in your document. For paragraph styles, the next style is applied to an empty paragraph that is created when you press Enter at the end of an existing paragraph. For page styles, the next style is applied when a new page is created.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

Edit Style

Edit the properties of the parent style.

Categoria

Mostra la categoria de l'estil actual. Si creeu o modifiqueu un estil nou, seleccioneu "Estil personalitzat" a la llista.

Icona de nota

No podeu canviar la categoria d'un estil predefinit.


Conté

Descriu la formatació rellevant que s'utilitza a l'estil actual.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ens cal la vostra ajuda!