Escapça

Retalla o escala el gràfic seleccionat. També podeu restaurar el gràfic a la seua mida original.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Crop.

Trieu la pestanya Format ▸ Imatge ▸ Propietats ▸ Escapça.

From the context menu:

Choose Crop.

From the tabbed interface:

Choose Image - Crop.

On the Image menu of the Image tab, choose Crop.

From toolbars:

Icon Crop

Escapça


Escapça

Utilitzeu esta Ă rea per tallar o escalar el grĂ fic seleccionat, o per afegir-hi espai al voltant.

Conserva l'escala

Conserva l'escala original del gràfic quan l'escapceu, de manera que només canvia la mida del gràfic.

Conserva la mida

Conserva la mida original del gràfic quan l'escapceu, de manera que només en canvia l'escala. Per reduir l'escala del gràfic, seleccioneu esta opció i introduïu valors negatius als quadres d'escapçament. Per augmentar-ne l'escala, introduïu valors positius en estos quadres.

Esquerra

Si l'opció Conserva l'escala està seleccionada, introduïu un valor positiu per retallar el cantó esquerre de l'objecte gràfic o bé introduïu un valor negatiu per afegir espai en blanc a l'esquerra de l'objecte. Si l'opció Conserva la mida està seleccionada, introduïu un valor positiu per augmentar l'escala horitzontal del gràfic o bé un valor negatiu per reduir l'escala horitzontal del gràfic.

Dreta

Si l'opció Conserva l'escala està seleccionada, introduïu un valor positiu per retallar el cantó dret de l'objecte gràfic o bé introduïu un valor negatiu per afegir espai en blanc a la dreta de l'objecte. Si l'opció Conserva la mida està seleccionada, introduïu un valor positiu per augmentar l'escala horitzontal del gràfic o bé un valor negatiu per reduir l'escala horitzontal del gràfic.

Superior

Si l'opció Conserva l'escala està seleccionada, introduïu un valor positiu per retallar el cantó superior del gràfic o bé introduïu un valor negatiu per afegir espai en blanc damunt del gràfic. Si l'opció Conserva la mida està seleccionada, introduïu un valor positiu per augmentar l'escala vertical del gràfic o bé un valor negatiu per reduir l'escala vertical del gràfic.

Inferior

Si l'opció Conserva l'escala està seleccionada, introduïu un valor positiu per retallar el cantó inferior del gràfic o bé introduïu un valor negatiu per afegir espai en blanc a sota de l'objecte. Si l'opció Conserva la mida està seleccionada, introduïu un valor positiu per augmentar l'escala vertical del gràfic o bé un valor negatiu per reduir l'escala vertical del gràfic.

Escala

Canvia l'escala del grĂ fic seleccionat.

AmplĂ ria

IntroduĂŻu l'amplĂ ria, com a percentatge, del grĂ fic seleccionat.

Alçària

Introduïu l'alçària del gràfic seleccionat com a percentatge.

Mida de la imatge

Canvia la mida del grĂ fic seleccionat.

AmplĂ ria

IntroduĂŻu una amplĂ ria per al grĂ fic seleccionat.

Alçària

Introduïu una alçària per al gràfic seleccionat.

Camp de previsualitzaciĂł

Mostra una previsualitzaciĂł de la selecciĂł actual.

Mida original

Restaura la mida original del grĂ fic seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!