Sagnats i espaiat

Defineix les opcions de sagnat i d'espaiat per al paràgraf.

Icona de nota

Per modificar les unitats de mesura que s'utilitzen en este diàleg, trieu - LibreOffice Writer - General i seleccioneu una altra unitat de mesura a l'àrea Paràmetres.


Per accedir a esta orde...

Choose Format - Paragraph - Indents & Spacing tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab.


Sagnat

Introdu√Įu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre els marges esquerre i dret de la p√†gina i el par√†graf.

Des de l'esquerra

Introdu√Įu el valor per al sagnat del par√†graf en relaci√≥ amb el marge de la p√†gina. Si voleu que el par√†graf s'amplie fins al marge, introdu√Įu un nombre negatiu. En les lleng√ľes que s'escriuen d'esquerra a dreta, s'aplica el sagnat a la vora esquerra en relaci√≥ amb el marge esquerre. En les lleng√ľes que s'escriuen de dreta a esquerra, s'aplica el sagnat a la vora dreta del par√†graf en relaci√≥ amb el marge dret.

Des de la dreta

Introdu√Įu el valor per al sagnat d'un par√†graf en relaci√≥ amb el marge. Si voleu que el par√†graf s'amplie fins al marge, introdu√Įu un nombre negatiu. En les lleng√ľes que s'escriuen d'esquerra a dreta, s'aplica un sagnat a la vora dreta d'un par√†graf en relaci√≥ amb el marge dret. En les lleng√ľes que s'escriuen de dreta a esquerra, s'aplica el sagnat a la vora esquerra d'un par√†graf en relaci√≥ amb el marge esquerre.

Primera línia

Aplica el sagnat (amb el valor que indiqueu) a la primera l√≠nia d'un par√†graf. Per crear un sagnat negatiu, introdu√Įu un valor positiu a "Des de l'esquerra" i un valor negatiu a "Primera l√≠nia". Per aplicar el sagnat a la primera l√≠nia d'un par√†graf que utilitza una numeraci√≥ o pics, trieu "Format - Pics i numeraci√≥ - Posici√≥".

Espaiat

Indiqueu la quantitat d'espai que voleu deixar entre els paràgrafs seleccionats.

Sobre el paràgraf

Introdu√Įu l'espai que voleu deixar damunt dels par√†grafs seleccionats.

Sota el paràgraf

Introdu√Įu l'espai que voleu deixar a sota dels par√†grafs seleccionats.

No afiges un espai entre paràgrafs del mateix estil

Fa que no s'apliqui cap espaiat especificat abans o despr√©s d'este par√†graf quan els par√†grafs anterior i seg√ľent s√≥n del mateix estil de par√†graf.

Interlineat

Indiqueu l'espai que voleu deixar entre les línies de text d'un paràgraf.

Senzill

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

1,5 línies

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Doble

Sets the line spacing to two lines.

Proporcional

Seleccioneu esta opci√≥ i, tot seguit, introdu√Įu un percentatge a l'√†rea; 100% correspon a un interlineat simple.

Mínim

Defineix l'interlineat m√≠nim al valor que introdu√Įu en el quadre.

Icona de consell

Si utilitzeu diverses mides de tipus de lletra en un paràgraf, l'interlineat s'adapta automàticament a la mida del tipus de lletra més gran. Si preferiu tindre un interlineat idèntic per a totes les línies, indiqueu un valor a Mínim que correspongui a la mida de tipus de lletra més gran.


Interlineat

Defineix l'alçària de l'espai vertical inserit entre dues línies.

de

Introdu√Įu el valor que voleu utilitzar per a l'interlineat.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Please support us!