Tipografia asiàtica

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Format ▸ Paràgraf ▸ Tipografia asiàtica (en HTML no).

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click New/Edit Style - Asian Typography tab.


Canvi de línia

Definiu les opcions dels salts de línia als documents en llengües asiàtiques.

Aplica la llista de caràcters prohibits a l'inici i al final de línia.

Prevents the characters in the list from starting or ending a line. The characters are relocated to either the previous or the next line. To edit the list of restricted characters, choose - Languages and Locales - Asian Layout.

Permet la puntuació lliure

Evita que les comes i els punts provoquin un salt de línia. Estos caràcters s'afigen al final de la línia, fins i tot al marge de la pàgina.

Aplica l'espaiat entre text asiàtic i no asiàtic

Insereix un espai entre els texts ideogràfics i els alfabètics.

Ens cal la vostra ajuda!