Efectes dels tipus de lletra

Indiqueu els efectes dels tipus de lletra que voleu utilitzar.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Format ▸ Caràcter ▸ Efectes del tipus de lletra.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Font Effects tab.


Imatge del diàleg Pàgina d'efectes de lletra

Els canvis s'apliquen a la selecció actual, a tota la paraula que conté el cursor o al text nou que introduïu.

Color del tipus de lletra

Estableix el color del text seleccionat. Si seleccioneu Automàtic, el color del text s'estableix en negre per a fons clars i en blanc per a fons foscos.

warning

Si heu activat la casella de selecció Utilitza el color de lletra automàtic per a la visualització de la pantalla a - LibreOffice - Accessibilitat, s'ignora el color del text a la pantalla.


Transparència

Sets the transparency of the character text. The value 100% means entirely transparent, while 0% means not transparent at all.

Decoració del text

Sobreratllat

Seleccioneu l'estil de sobreratllat que voleu aplicar. Per aplicar el sobreratllat només a les paraules, activeu la casella Paraules individuals.

Color del sobreratllat

Seleccioneu el color del sobreratllat.

Ratllat

Seleccioneu un estil de ratllat per al text seleccionat.

note

If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style.


Subratllat

Seleccioneu l'estil de subratllat que voleu aplicar. Per aplicar el subtllat només a les paraules, activeu la casella Paraules individuals.

note

Si apliqueu el subratllat a un text en superíndex, el subratllat s'eleva fins al nivell del text en superíndex. Si el text en superíndex es troba en una paraula que conté text normal, el subratllat no s'eleva.


Icona a la barra Formatació:

Icon Underline

Subratllat

Color del subratllat

Seleccioneu el color per al subratllat.

Paraules individuals

Aplica l'efecte seleccionat només a les paraules i ignora els espais.

Efectes

Seleccioneu els efectes de lletra que voleu aplicar.

Relleu

Select a relief effect to apply to the selected text. The embossed relief makes the characters appear as if they are raised above the page. The engraved relief makes the characters appear as if they are pressed into the page.

Esquema

Mostra el contorn dels caràcters seleccionats. Este efecte no funciona en tots els tipus de lletra.

Ombra

Afig una ombra a la part dreta i inferior dels caràcters seleccionats.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Marca d'èmfasi

Seleccioneu un caràcter per mostrar sobre o sota tota la longitud del text seleccionat.

Posició

Indiqueu on mostrar les marques d'ènfasi.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Restableix

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!