Fonts de dades

Enumera les bases de dades que estan registrades al LibreOffice i permet gestionar-ne el contingut.

Per accedir a esta orde...

From toolbars:

Icon Data Sources

Fonts de dades

From the keyboard:

+ Shift + F4


Visió general de les bases de dades

note

L'orde Fonts de dades només està disponible quan hi ha un document de text o un full de càlcul obert.


Podeu inserir camps d'una base de dades al fitxer o crear formularis per accedir a la base de dades.

Ens cal la vostra ajuda!