Fonts de dades

Enumera les bases de dades que estan registrades al LibreOffice i permet gestionar-ne el contingut.

Per accedir a esta orde...

Si hi ha obert un document de text o un full de càlcul:

Menu View - Data Sources.

+Shift+F4 keys

Icona

Fonts de dades


Visió general de les bases de dades

Icona de nota

L'orde Fonts de dades només està disponible quan hi ha un document de text o un full de càlcul obert.


Podeu inserir camps d'una base de dades al fitxer o crear formularis per accedir a la base de dades.

Please support us!