Base de dades bibliogràfica

Inseriu, editeu i organitzeu registres de la base de dades bibliogràfica.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines - Base de dades bibliogràfica.


Icona de nota

Si els camps de la base de dades són només de lectura, assegureu-vos que la vista de font de dades està tancada.


La base de dades bibliogràfica proporcionada conté exemples de registres de llibres.

Utilitzeu la barra d'eines per seleccionar una taula a la base de dades bibliogràfica, buscar-hi registres o bé ordenar els registres mitjançant filtres.

Inserció d'un registre nou

To create a record, click the asterisk (*) button at the bottom of the table view. An empty row is added at the end of the table.

Busca i filtratge de registres

Per buscar registres, feu coincidir una paraula clau amb el contingut d'un camp.

Introducció d'una clau de busca

Escriviu la informació que voleu cercar i premeu de textRetorn. Per a canviar les opcions del filtre per a la cerca long-click de Filtra automàticament la icona i llavors seleccioneu un camp de dades diferent. Podeu utilitzar comodins com ara de % o * de qualsevol nombre de caràcters i de caràcters o ? per a obtindre un caràcter en la vostra cerca. Per a mostrar tots els registres de la taula tanqueu tots els registres i a continuació premeu la tecla de retornRetorn.

Filtre automàtic

Feu un clic llarg per seleccionar el camp de dades que voleu buscar utilitzant el terme que heu introduït en el quadre Clau de busca. Només podeu buscar un camp de dades.

La llista de registres de la taula s'actualitza automàticament per coincidir amb la nova configuració del filtre.

Use the Standard Filter to refine and to combine AutoFilter search options.

El LibreOffice guarda els paràmetres actuals de filtre per a la propera vegada que obriu este diàleg.

Per a mostrar tots els registres de la taula, feu clic a la icona Reinicialitza el filtre.

Supressió d'un registre

Per suprimir un registre de la taula actual, feu clic amb el botó dret del ratolí a la capçalera de fila del registre i, tot seguit, seleccioneu Suprimeix.

Modificació de la font de dades

Font de dades

Seleccioneu la font de dades per a la base de dades bibliogràfica.

Configuració de les columnes

Permet acolorir els encapçalaments de columnes per als camps de dades d'una font de dades diferent. Per a definir una font de dades diferent per a la vostra bibliografia, feu clic en el botó Font de les dades de la barra Objecte del registre.

Seleccioneu el camp de dades que voleu assignar al Nom de columna actual. Per modificar els camps de dades disponibles, seleccioneu una font de dades diferent per a la bibliografia.

Ens cal la vostra ajuda!