Fusiona el document

Importa els canvis que s'han fet a les còpies d'un document al document original. S'ignoren els canvis que s'hagen fet a les notes al peu, a les capçaleres, als marcs i als camps. Els canvis idèntics es fusionen automàticament.

Per accedir a esta orde...

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Merge Document

Merge Document


Ens cal la vostra ajuda!