Enregistra els canvis

Enregistra els canvis que es fan al document actual per autor i per data.

Per accedir a esta orde...

Choose Edit - Track Changes - Record.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Record Changes

Record Changes


Si l'orde d'gravació de canvis està activada, es graven els canvis següents:

Ens cal la vostra ajuda!