ImageMap Editor

Vos permet adjuntar URL a àrees específiques, anomenades zones sensibles, en una imatge o en un grup d'imatges. Un mapa d'imatge és un grup d'una o més zones sensibles.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Trieu Eines - Mapa d'imatge.

From the tabbed interface:

On the Image menu of the Image tab, choose ImageMap.

From toolbars:

Icon Image Map

Image Map


AddiciĂł de zones sensibles a imatges

Podeu traçar tres tipus de zones sensibles: rectangles, el·lipses i polígons. Quan feu clic a una zona sensible, l'URL s'obri a la finestra o el marc del navegador que especifiqueu. Podeu especificar així mateix el text que apareix quan el ratolí es posa sobre la zona sensible.

Aplica

Aplica els canvis que heu fet al mapa d'imatge.

Icon Apply

Aplica

Obri

Carrega un mapa d'imatge existent en el format de fitxer MAP-CERN MAP-NCSA o SIP StarView ImageMap.

Icona Obri

Obri

Guarda

Guarda el mapa d'imatge en el format de fitxer MAP-CERN MAP-NCSA o SIP StarView.

Icon Save

Guarda

Selecciona

Selecciona una zona sensible del mapa d'imatge perquè pugueu editar-la.

Icon Select

Selecciona

Rectangle

Draws a rectangular hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icona Rectangle

Rectangle

El·lipse

Draws an elliptical hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Ellipse

El·lipse

PolĂ­gon

Draws a polygonal hotspot in the graphic. Click this icon, drag in the graphic, and then click to define one side of the polygon. Move to where you want to place the end of the next side, and then click. Repeat until you have drawn all of the sides of the polygon. When you are finished, double-click to close the polygon. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Polygon

PolĂ­gon

PolĂ­gon de forma lliure

Draws a hotspot that is based on a freeform polygon. Click this icon and move to where you want to draw the hotspot. Drag a freeform line and release to close the shape. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Freeform Polygon

PolĂ­gon de forma lliure

Edita els punts

Permet editar els punts d'ancoratge de la zona sensible seleccionada per modificar-ne la forma.

Icon Edit points

Edita els punts

Mou els punts

Permet desplaçar els punts d'ancoratge de la zona sensible seleccionada.

Icon Move Points

Mou els punts

Insereix punts

Afig un punt d'ancoratge allĂ  on feu clic al contorn de la zona sensible.

Icon Insert Points

Insereix punts

Suprimeix els punts

Suprimeix el punt d'ancoratge seleccionat.

Icon Delete Points

Suprimeix els punts

Actiu

Habilita o inhabilita l'enllaç de la zona sensible seleccionada. Les zones sensibles inhabilitades són transparents.

Icona activa

Macro

Permet assignar una macro que s'executa quan feu clic a la zona sensible seleccionada en un navegador.

Icona Macro

Macro

Propietats

Permet definir les propietats de la zona sensible seleccionada.

Icona Propietats

Propietats

Adreça:

Introduïu l'URL del fitxer que voleu obrir quan feu clic a la zona sensible seleccionada. Si voleu saltar a una àncora dins del document, l'adreça hauria de ser de la forma «file:///C:/Documents/nom_del_document#nom_de_l_àncora».

Text alternatiu

Introduïu el text que voleu mostrar quan el ratolí es posa damunt de la zona sensible en un navegador. Si no introduïu cap text, s'hi mostrarà l'adreça .

Marc:

Introduïu el nom del marc de destinació on s'ha d'obrir l'URL o bé seleccioneu un marc estàndard de la llista.

Llista de tipus de marc

Vista del grĂ fic

Mostra el mapa d'imatge perquè pugueu fer clic a les zones sensibles i editar-les.

Ens cal la vostra ajuda!