Obri

Obri l'objecte OLE seleccionat amb el programa amb el qual s'ha creat.

Per accedir a esta orde...

Choose Edit - Object - Open.


This menu command is inserted into Edit – Objects submenu by the application that created the linked object. Depending on the application, the Open command for the OLE object might have a different name.

Un cop hàgeu acabat de fer canvis, tanqueu el fitxer font de l'objecte OLE. L'objecte OLE s'actualitzarà al document que el conté.

Please support us!