Edita

Permet editar un objecte seleccionat al fitxer; cal que hàgeu inserit l'objecte mitjançant l'orde Insereix - Objecte.

Per accedir a esta orde...

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.


Ens cal la vostra ajuda!