Modify DDE Links

Modifiqueu les propietats de l'enllaç DDE seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Choose Edit - Links to External Files - Modify... (DDE links only).


Modifica l'enllaç

Permet definir les propietats de l'enllaç seleccionat.

Aplicació

Mostra l'aplicació que va guardar per última vegada el fitxer d'origen. Les aplicacions del LibreOffice tenen com a nom de servidor soffice.

Fitxer

Path to the source file. Relative paths must be expressed by full URI, for example, with file://.

Categoria

Lists the section or object that the link refers to in the source file. If you want, you can enter a new section or object here.

Ens cal la vostra ajuda!