Atributs

Trieu els atributs de text que voleu cercar. Per exemple, si cerqueu l'atribut Tipus de lletra, l'aplicació detecta totes les repeticions del text que no utilitzen el tipus de lletra per defecte. Es troba tot el text que conté atributs de caràcters directament codificats i tot el text en què els estils modifiquen els atributs de caràcter.

Busca d'atributs

Opcions

Seleccioneu els atributs que voleu cercar.

Alineació

Busca l'atribut Alineació (a l'esquerra, a la dreta, centrada, justificada).

Alineació vertical del text

Finds the Vertical text alignment attribute.

Color del tipus de lletra

Busca qualsevol repetició en la qual s'haja modificat el color del tipus de lletra per defecte.

Conforme al registre

Busca l'atribut Conforme al registre.

Divideix el paràgraf

Busca l'atribut No dividisques el paràgraf.

Efectes

Cerca els caràcters que utilitzen els atributs Majúscules, Minúscules, Versaletes i Títol.

Escala

Finds the Scale attribute.

Espaiat

Busca l'atribut Espaiat (superior, inferior).

Esquema

Busca l'atribut Contorn.

Estil de la pàgina

Busca l'atribut Salt amb estil de pàgina.

Fons del caràcter

Busca caràcters que utilitzen l'atribut Fons.

Gir

Busca l'atribut Gir.

Interlineat

Busca l'atribut Interlineat (simple, 1,5 línies, doble, proporcional, mínim).

Interlletratge

Cerca els atributs Espaiat (estàndard, ampliat, condensat) i l'interlletratge parell.

Llengua

Busca l'atribut Llengua (per a l'ortografia).

Línies vídues

Busca l'atribut Control de línies vídues.

Línies òrfenes

Finds the Orphan Control attribute.

Mantén els paràgrafs junts

Busca l'atribut Mantén els paràgrafs junts.

Mida de la lletra

Busca l'atribut Mida de la lletra/Alçària de la lletra.

Ombrejat

Busca l'atribut Ombrejat.

Paraules individuals

Finds individual words that use the Underlined or the Strikethrough attribute.

Parpelleig

Busca els caràcters que utilitzen l'atribut Parpelleig.

Partició de mots

Busca l'atribut Partició de mots.

Pes de la lletra

Busca l'atribut Negreta o Negreta cursiva.

Posició

Cerca els caràcters que utilitzen els atributs Normal, Superíndex o Subíndex.

Posició de la lletra

Busca l'atribut Cursiva o Negreta cursiva.

Ratllat

Busca caràcters que utilitzen l'atribut Ratllat (simple o doble).

Relleu

Finds the Relief attribute.

Sagnat

Busca l'atribut Sagnat (davant del text, després del text, primera línia).

Subratllat

Busca els caràcters que utilitzen l'atribut Subratllat (simple, doble o puntejat).

Tabuladors

Busca els paràgrafs que utilitzen un conjunt de tabuladors addicional.

Tipus de lletra

Busca qualsevol repetició en què s'haja modificat el tipus de lletra per defecte.

Ens cal la vostra ajuda!