Busca per similitud

Cerqueu termes semblants al text que heu introduït a Cerca. Activeu aquesta casella i, tot seguit, feu clic al botó Similituds per a definir les opcions de similitud.

For example, a similarity search can find words that differ from the Find text by two characters.

Per accedir a esta orde...

Choose Edit - Find & Replace - Similarity search check box, then click the Similarities button.

On the Table Data bar, click Find icon, then Similarity search check box,
then click the Similarities button (database table view).

On the Form Design bar, click Record Search icon, then Similarity search check box,
then click the Similarities button (form view).


Similituds

Definiu les opcions de la busca per similitud.

Paràmetres

Definiu els criteris que han de determinar si una paraula és paregut al terme de busca.

Intercanvia els caràcters

Introduïu el nombre de caràcters que es poden substituir al terme de cerca. Per exemple, si indiqueu dos caràcters substituïbles, «cella» i «malla» es consideren termes semblants.

Afig caràcters

Introduïu el nombre màxim de caràcters addicionals que pot contindre el terme de busca.

Suprimeix caràcters

Introduïu el nombre de caràcters de menys que pot contindre el terme de busca.

Combina

Busca un terme que coincidisca amb qualsevol combinació de configuració de busca per similitud.

Ens cal la vostra ajuda!