Selecciona-ho tot

Selecciona tot el contingut del fitxer, del marc o de l'objecte de text actual.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Edit - Select All.

From toolbars:

Icona Selecciona-ho tot

Selecciona-ho tot

From the keyboard:

+ A


Ens cal la vostra ajuda!