Enganxa

Insereix el contingut del porta-retalls a la ubicació del cursor i reemplaça el text o els objectes seleccionats.

Per accedir a esta orde...

Choose Edit - Paste.

+V

On the Standard bar, click

Icon

Paste


Please support us!