Retalla

Suprimeix la selecció i la copia al porta-retalls.

Per accedir a esta orde...

Choose Edit - Cut.

+X

On the Standard bar, click

Icon

Cut


Please support us!