Repeteix

Repeteix l'última orde. Esta orde està disponible al Writer i al Calc.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Edit - Repeat.

From toolbars:

Icon Repeat

Repeat

From the keyboard:

+ Shift + Y


Ens cal la vostra ajuda!