Repeteix

Repeteix l'última orde. Esta orde està disponible al Writer i al Calc.

Ens cal la vostra ajuda!