Versions

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Per accedir a esta orde...

Choose File - Versions.


Icona d'avís

If you save a copy of a file that contains version information (by choosing File - Save As), the version information is not saved with the file.


Versions noves

Definiu les opcions per al desament d'una nova versió del document.

Guarda una versió nova

Saves the current state of the document as a new version. If you want, you can also enter comments in the Insert Version Comment dialog before you save the new version.

Escriu un comentari sobre la versió

Enter a comment here when you are saving a new version. If you clicked Show to open this dialog, you cannot edit the comment.

Guarda una versió sempre en tancar

Si heu fet canvis al document, el LibreOffice en guarda automàticament una nova versió quan el tanqueu.

Si guardeu el document manualment, no el canvieu després de guardar-lo i, a continuació, el tanqueu, no se'n crearà cap versió nova.

Versions existents

Enumera les versions existents del document actual, la data i l'hora de creació, l'autor i els comentaris que hi estan associats.

Tanca

Tanca el diàleg i guarda tots els canvis.

Obri

Opens the selected version in a read-only window.

Mostra

Mostra tot el comentari de la versió seleccionada.

Suprimeix

Suprimeix la versió seleccionada.

Compara

Compareu els canvis que s'han fet a cada versió. Si voleu, també podeu gestionar els canvis.

Please support us!