Crea un document mestre

Crea un document mestre a partir del document Writer actual. Es crea un subdocument nou a cada repetició de l'estil de paràgraf o nivell d'esquema que aparega al document font.

Per accedir a esta orde...

Choose File - Send - Create Master Document.


El Navegador apareix quan heu creat un document mestre. Per editar un subdocument, feu doble clic al nom d'un subdocument al Navegador.

Nom del fitxer

Introduïu el nom o el camí del fitxer. També podeu introduir un URL

separat per

Select the paragraph style or outline level that you want to use to separate the source document into sub-documents. By default a new document is created for every outline level 1.

Tipus de fitxer

Seleccioneu el format de fitxer del document que voleu guardar. A l'àrea de visualització només es mostren els fitxers d'aquest tipus. Per a obtindre una descripció dels tipus de fitxers, vegeu la secció Informació sobre els filtres d'importació i exportació.

Guarda

Guarda el fitxer.

Ens cal la vostra ajuda!