Envia el document per correu electrònic

Opens a new window in your default email program with the current document as an attachment. The current file format is used. If the document is new and unsaved, the format specified in - Load/Save - General is used.

Per accedir a esta orde...

Choose File - Send - Email Document.

Icona

Envia el document per correu electrònic...


Icona de nota

Si el format del document és HTML, les imatges que hi estiguen enllaçades o incrustades no s'enviaran amb el correu electrònic.


Ens cal la vostra ajuda!