Assignació de la llibreta d'adreces

Editeu les assignacions de camps i la font de dades de la llibreta d'adreces.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines ▸ Font de la llibreta d'adreces.


Font de la llibreta d'adreces

Definiu la font de dades i la taula de dades de la llibreta d'adreces.

Font de dades

Seleccioneu la font de dades per a la llibreta d'adreces.

Taula

Seleccioneu la taula de dades per a la llibreta d'adreces.

Configura

Add a new data source to the Address Book Source list.

Assignació de camp

Definiu l'assignació de camps de la llibreta d'adreces.

(Nom del camp)

Seleccioneu el camp a la taula de dades que correspon a l'entrada de la llibreta d'adreces.

Ens cal la vostra ajuda!