Estadístiques

Mostra les estadístiques del document actual.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya File ▸ Propietats ▸ Estadístiques.


Pàgines:

Nombre de pàgines que conté el fitxer.

This statistic does not include tables that were inserted as OLE objects.

Ens cal la vostra ajuda!