General

Conté informació bàsica sobre el fitxer actual.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Propietats ▸ General.


Fitxer

Mostra el nom del fitxer.

Tipus:

Mostra el tipus de fitxer del document actual.

Ubicació:

Mostra el camí i el nom del directori on s'ha guardat el fitxer.

Mida:

Indica la mida del document en bytes.

Creat:

Mostra la data, l'hora i l'autor de la primera vegada que s'ha guardat el fitxer.

Modificat:

Mostra la data, l'hora i l'autor de l'última vegada que s'ha guardat el fitxer en un format del LibreOffice.

Plantilla:

Mostra la plantilla utilitzada per a crear el fitxer.

Signat digitalment:

Mostra la data i l'hora de la darrera signatura del fitxer, i també el nom de l'autor que l'ha signat.

Signatura digital

Obri el diàleg Signatures digitals, on podeu gestionar les signatures digitals del document actual.

Última impressió:

Mostra l'usuari, la data i l'hora de l'última impressió del fitxer.

Temps total d'edició:

Mostra el temps que el fitxer ha estat obert per a editar-lo des de la seua creació. El temps d'edició s'actualitza quan guardeu el fitxer.

Número de revisió:

Mostra el nombre de vegades que s'ha guardat el fitxer.

Aplica les dades de l'usuari

Guarda el nom complet de l'usuari amb el fitxer. Per editar el nom, trieu - LibreOffice - Dades de l'usuari.

Restableix les propietats

Reinicialitza el temps d'edició a zero, assigna la data i l'hora actuals com a data i hora de creació, i estableix el número de versió a 1. També se suprimeixen les dates de modificació i d'impressió.

Ens cal la vostra ajuda!