General

Conté informació bàsica sobre el fitxer actual.

Per accedir a esta orde...

Choose File - Properties - General tab.


Fitxer

Mostra el nom del fitxer.

Type

Mostra el tipus de fitxer del document actual.

Location

Mostra el camí i el nom del directori on s'ha guardat el fitxer.

Size

Indica la mida del document en bytes.

Created

Mostra la data, l'hora i l'autor de la primera vegada que s'ha guardat el fitxer.

Modified

Mostra la data, l'hora i l'autor de l'última vegada que s'ha guardat el fitxer en un format del LibreOffice.

Template

Mostra la plantilla utilitzada per a crear el fitxer.

Digitally signed

Mostra la data i l'hora de la darrera signatura del fitxer, i també el nom de l'autor que l'ha signat.

Digital Signatures

Obri el diàleg Signatures digitals, on podeu gestionar les signatures digitals del document actual.

Last printed

Mostra l'usuari, la data i l'hora de l'última impressió del fitxer.

note

After printing, a document must be saved to preserve its Last printed data. No warning message is given about this, if an unsaved document is closed.


Total editing time

Mostra el temps que el fitxer ha estat obert per a editar-lo des de la seua creació. El temps d'edició s'actualitza quan guardeu el fitxer.

Revision number

Mostra el nombre de vegades que s'ha guardat el fitxer.

Aplica les dades de l'usuari

Guarda el nom complet de l'usuari amb el fitxer. Per editar el nom, trieu - LibreOffice - Dades de l'usuari.

Restableix les propietats

Reinicialitza el temps d'edició a zero, assigna la data i l'hora actuals com a data i hora de creació, i estableix el número de versió a 1. També se suprimeixen les dates de modificació i d'impressió.

Save preview image with this document

Saves a thumbnail preview .png inside the document. This image may be used by a file manager under certain conditions.

tip

To disable generating thumbnails in general, choose - LibreOffice - Advanced. Click the Open Expert Configuration button, and search for GenerateThumbnail. If this property has the value true, then double-click on it to set its value to false.


Ens cal la vostra ajuda!