Anomena i guarda

Guarda el document actual en una altra ubicació, o bé amb un nom de fitxer o un tipus de fitxer diferent.

Per accedir a esta orde...

Choose File - Save As.


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Save as command.

Icona de nota

Per a guardar un document com a plantilla, utilitzeu l'ordre Fitxer ▸ Plantilles ▸ Guarda com a plantilla.


Nom del fitxer

Introduïu el nom o el camí del fitxer. També podeu introduir un URL

Tipus de fitxer

Seleccioneu el format de fitxer del document que voleu guardar. A l'àrea de visualització només es mostren els fitxers d'aquest tipus. Per a obtindre una descripció dels tipus de fitxers, vegeu la secció Informació sobre els filtres d'importació i exportació.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

Formats de fitxer XML

Icona d'avís

Guardeu sempre el document en un tipus de fitxer del LibreOffice abans de guardar-lo en un tipus de fitxer extern. Quan exporteu a un tipus de fitxer extern, pot ser que algunes funcions de formatació es perdin.


Guarda

Guarda el fitxer.

Guarda amb contrasenya

Protegeix el fitxer mitjançant una contrasenya que l'usuari ha d'introduir per poder obrir el fitxer.

Icona de nota

Només es poden guardar amb contrasenya els documents que utilitzen el format XML del LibreOffice.


Encrypt with GPG key

Feu servir claus públiques de l'OpenPGP per a xifrar documents.

Edita els paràmetres del filtre

Permet definir les opcions de desament de fulls de càlcul per a determinats tipus de fitxers de dades.

Selecció

Només exporta els objectes gràfics seleccionats al LibreOffice Draw i Impress a un altre format. Si no s'activa esta casella, s'exporta tot el document.

Icona de nota

Si voleu exportar a qualsevol tipus de fitxer, s'exportarà tot el document.


Ens cal la vostra ajuda!