Selecciona el camí

Defineix els camins dels fitxers.

Per accedir a esta orde...

Botó de selecció del camí en diferents auxiliars.

Click Edit button for a few entries under - LibreOffice - Paths.


Selecciona

Selecciona el camí indicat.

Camí:

Introduïu el camí d'accés o seleccioneu-lo a la llista.

Ens cal la vostra ajuda!