Obri

Permet obrir un fitxer local o remot o importar-ne un.

Per accedir a esta orde...

Choose File - Open.

+O

A la barra Estàndard, feu clic a

Icon Open

Obri un fitxer


El LibreOffice fa servir el diàleg de selecció de fitxers natiu del gestor de finestres del sistema operatiu en invocar l'ordre Obri.

Icona de nota

If the file that you want to open contains styles, special rules apply.


Àrea de visualització

Mostra els fitxers i carpetes de la carpeta on sou. Per a obrir un fitxer, seleccioneu-lo i, tot seguit, feu clic a Obri.

Icona de consell

Per a obrir diversos fitxers alhora, cadascun en una finestra, manteniu premuda la tecla mentre feu clic als fitxers i, tot seguit, feu clic a Obri.


Modern system file dialogs present many features for file handling. Most allows you to rename, delete, create files, sort list of files, display files and folders in icons, tree or list views, traverse the file system folder tree and much more. Use the mouse right button to get a list of commands on the selected files in the display area.

Nom del fitxer

Enter a file name or a path for the file.

The following features are available in the dialog:

  1. El LibreOffice té una funció de compleció automàtica que s'activa en alguns quadres de text i de llista. Per exemple, si introduïu en el camp URL, la funció de compleció automàtica mostrarà el primer fitxer o directori situat que comence per la lletra «a».

  2. Feu servir la tecla de fletxa avall per a desplaçar-vos a través dels fitxers i directoris. Feu servir la tecla de fletxa dreta per a mostrar un directori existent en el camp URL. Teniu disponible la compleció automàtica ràpida si premeu la tecla Fi després d'introduir part de l'URL. Una vegada trobeu el document o directori que voleu, premeu Retorn.

Versió

Si hi ha diverses versions del fitxer seleccionat, seleccioneu la versió que vulgueu obrir. Podeu guardar diferents versions d'un document i gestionar-les triant Fitxer ▸ Versions. Les diferents versions d'un document s'obren en mode només de lectura.

Tipus de fitxer

Seleccioneu el tipus de fitxer que voleu obrir, o seleccioneu Tots els fitxers (*) per a mostrar tots els fitxers de la carpeta.

Obri

Obri els documents seleccionats.

Insereix

Si heu obert el diàleg mitjançant Insereix ▸ Fitxer, el botó Obri es reemplaça pel botó Insereix. Insereix el fitxer seleccionat a la posició del cursor en el document actual.

Només lectura

Obri el fitxer en mode només de lectura.

Obertura de documents amb plantilles

LibreOffice recognizes templates that are located in any folder from the following list:

Icona de nota

Si utilitzeu Fitxer ▸ Plantilles ▸ Guarda com a plantilla per a guardar una plantilla, aquesta plantilla s'emmagatzemarà al directori de plantilles de l'usuari. Si obriu un document que estiga basat en la plantilla, es verificarà el document per comprovar si s'ha modificat la plantilla tal com es descriu tot seguit. La plantilla està associada al document; podem anomenar-la «plantilla adhesiva».


Icona de nota

Si utilitzeu Fitxer ▸ Anomena i guarda i seleccioneu un filtre de plantilla per a guardar una plantilla en alguna carpeta que no siga a la llista, no es comprovaran els documents basats en aquesta plantilla.


Quan obriu un document que s'ha creat a partir d'una "plantilla adhesiva" (tal com s'ha definit anteriorment), el LibreOffice comprova si s'ha modificat la plantilla des de l'última vegada que s'ha obert el document. Si la plantilla s'ha modificat, es mostra un diàleg on podeu seleccionar quins estils s'han d'aplicar al document.

Per a aplicar els estils nous de la plantilla al document, feu clic a Actualiza els estils.

Per a conservar els estils que s'utilitzen actualment al document, feu clic a Conserva els estils anteriors.

Si un document s'ha creat amb una plantilla que no es troba, es mostra un diàleg que vos explica què heu de fer la propera vegada que obriu el document.

Per a trencar l'enllaç entre el document i la plantilla que falta, feu clic a No; altrament, el LibreOffice cercarà la plantilla la propera vegada que obriu el document.

Ens cal la vostra ajuda!