Format

Defineix les opcions de la formataciĂł de paper.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Fitxer â–¸ Nou â–¸ Etiquetes â–¸ Formata

Trieu la pestanya Fitxer â–¸ Nou â–¸ Targetes de visita â–¸ Formata


DistĂ ncia horitzontal

Mostra la distĂ ncia entre les vores esquerres de les etiquetes o les targetes de visita adjacents. Si definiu un format personalitzat, introduĂŻu un valor acĂ­.

DistĂ ncia vertical

Displays the distance between the top edges of adjacent labels or business cards. If you are defining a custom format, enter a value here.

AmplĂ ria

Mostra l'amplĂ ria de l'etiqueta o de la targeta de visita. Si definiu un format personalitzat, introduĂŻu un valor acĂ­.

Alçària

Mostra l'alçària de l'etiqueta o de la targeta de visita. Si definiu un format personalitzat, introduïu un valor ací.

Marge esquerre

Mostra la distĂ ncia entre la vora esquerra de la pĂ gina i la primera etiqueta de la targeta de visita. Si definiu un format personalitzat, introduĂŻu un valor acĂ­.

Marge superior

Mostra la distància entre la vora superior de la pàgina i l'alçària de la primera etiqueta de la targeta de visita. Si definiu un format personalitzat, introduïu un valor ací.

Columnes

IntroduĂŻu el nombre d'etiquetes o de targetes de visita que han de cobrir l'amplĂ ria de la pĂ gina.

Files

Introduïu el nombre d'etiquetes o de targetes de visita que han de cobrir l'alçària de la pàgina.

AmplĂ ria de la pĂ gina

Displays the width of the selected paper format. To define a custom format, enter a width here.

Alçària de la pàgina

Displays the height of the selected paper format. To define a custom format, enter a height here.

Guarda

Guarda el format de l'etiqueta o la targeta de visita actual.

Guarda el format de l'etiqueta

Marca

IntroduĂŻu o seleccioneu la marca que voleu.

Tipus

IntroduĂŻu o seleccioneu un tipus d'etiqueta.

Camp de previsualitzaciĂł

Mostra una previsualitzaciĂł de la selecciĂł actual.

Ens cal la vostra ajuda!