Format

Defineix les opcions de la formatació de paper.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Nou ▸ Etiquetes ▸ Formata

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Nou ▸ Targetes de visita ▸ Formata


Distància horitzontal

Mostra la distància entre les vores esquerres de les etiquetes o les targetes de visita adjacents. Si definiu un format personalitzat, introduïu un valor ací.

Distància vertical

Displays the distance between the top edge of a label or a business card and the top edge of the label or the business card. If you are defining a custom format, enter a value here.

Amplària

Mostra l'amplària de l'etiqueta o de la targeta de visita. Si definiu un format personalitzat, introduïu un valor ací.

Alçària

Mostra l'alçària de l'etiqueta o de la targeta de visita. Si definiu un format personalitzat, introduïu un valor ací.

Marge esquerre

Mostra la distància entre la vora esquerra de la pàgina i la primera etiqueta de la targeta de visita. Si definiu un format personalitzat, introduïu un valor ací.

Top margin

Mostra la distància entre la vora superior de la pàgina i l'alçària de la primera etiqueta de la targeta de visita. Si definiu un format personalitzat, introduïu un valor ací.

Columnes

Introduïu el nombre d'etiquetes o de targetes de visita que han de cobrir l'amplària de la pàgina.

Files

Introduïu el nombre d'etiquetes o de targetes de visita que han de cobrir l'alçària de la pàgina.

Page width

Displays the width of the selected paper format. To define a custom format, enter a width here.

Page height

Displays the height of the selected paper format. To define a custom format, enter a height here.

Guarda

Guarda el format de l'etiqueta o la targeta de visita actual.

Guarda el format de l'etiqueta

Marca

Introduïu o seleccioneu la marca que voleu.

Tipus

Introduïu o seleccioneu un tipus d'etiqueta.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Ens cal la vostra ajuda!