Document mestre

Utilitzeu un document mestre per a organitzar projectes complexos, com ara un llibre. Un document mestre pot contindre fitxers individuals per a cada capítol d'un llibre, així com una taula de continguts i un índex.

Per accedir a esta orde...

Choose File - New - Master Document.


Ens cal la vostra ajuda!