Document mestre

Utilitzeu un document mestre per a organitzar projectes complexos, com ara un llibre. Un document mestre pot contindre fitxers individuals per a cada capĂ­tol d'un llibre, aixĂ­ com una taula de continguts i un Ă­ndex.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer â–¸ Nou â–¸ Document mestre.


Ens cal la vostra ajuda!