Nou

Crea un document nou del LibreOffice.

Per accedir a esta orde...

Choose File - New.

Icona Nou a la barra Estàndard (la icona mostra el tipus de document nou).

Icon New

Nou

Key +N


Si voleu crear un document a partir d'una plantilla, trieu Nou ▸ Plantilles.

Una plantilla és un fitxer que conté els elements de disseny d'un document: els estils de formatació, els fons, els marcs, els gràfics, els camps, el format de la pàgina i el text.

Icona

Nom

Funció

Icona

Document de text

Crea un document de text nou del LibreOffice Writer.

Icona

Full de càlcul

Crea un full de càlcul nou del LibreOffice Calc.

Icona

Presentació

Crea una presentació nova del LibreOffice Impress.

Icona

Dibuix

Crea un dibuix nou del LibreOffice Draw.

Icona

Base de dades

Opens the Database Wizard to create a database file.

Icona

Document HTML

Crea un document HTML nou.

Icona

Document de formulari XML

Crea un document XForms nou.

Icona

Document mestre

Crea un document mestre nou.

Icona

Fórmula

Crea un document nou de fórmula del LibreOffice Math.

Icona

Etiquetes

Obri el diàleg Etiquetes, on podeu definir les opcions de les etiquetes, i després crea un document nou de text per a les etiquetes al LibreOffice Writer.

Icona

Targetes de visita

Obri el diàleg Targetes de visita, on podeu definir les opcions de les targetes de visita, i després crea un document nou de text al LibreOffice Writer.

Icona

Plantilles

Crea un document nou a partir d'una plantilla existent.


Ens cal la vostra ajuda!