Nou

Crea un document nou del LibreOffice.

Per accedir a esta orde...

Choose File - New.

New icon on the Standard bar (the icon shows the type of the new document).

Icona

Nou

Tecla +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

Una plantilla és un fitxer que conté els elements de disseny d'un document: els estils de formatació, els fons, els marcs, els gràfics, els camps, el format de la pàgina i el text.

Icona

Nom

Funció

Icona

Document de text

Creates a new text document in LibreOffice Writer.

Icona

Full de càlcul

Creates a new spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Icona

Presentació

Creates a new presentation document in LibreOffice Impress.

Icona

Dibuix

Creates a new drawing document in LibreOffice Draw.

Icona

Base de dades

Opens the Database Wizard to create a database file.

Icona

Document HTML

Crea un document HTML nou.

Icona

Document de formulari XML

Crea un document XForms nou.

Icona

Document mestre

Crea un document mestre nou.

Icona

Fórmula

Creates a new formula document in LibreOffice Math.

Icona

Etiquetes

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a new text document for the labels in LibreOffice Writer.

Icona

Targetes de visita

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a new text document in LibreOffice Writer.

Icona

Plantilles

Crea un document nou a partir d'una plantilla existent.


Please support us!