Menú Edita

Trieu Edita ▸ Desfés.

+Z

A la barra Estàndard o Dades de la taula, feu clic a

Icona

Desfés

Trieu Edita ▸ Refés.

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Refés

Choose Edit - Repeat.

Trieu Edita ▸ Retalla.

+X

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Retalla

Trieu Edita ▸ Copia.

+C

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Copia

Trieu Edita ▸ Enganxa.

+V

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Enganxa

Choose Edit - Paste Special - Paste Special.

+ Shift + V.

Choose Edit - Paste Special - Paste Unformatted Text.

Right-click to open the context menu and choose Paste Special - Unformatted Text.

+ Alt + Shift + V.

Choose Edit - Paste Special - Paste Nested Table.

Right-click on the target table cell to open the context menu and choose Paste Special - Nested Table.

Choose Edit - Paste Special - Paste as Rows above.

Right-click on the target table cell to open the context menu and choose Paste Special - Rows Above.

Choose Edit - Paste Special - Paste as Columns Before.

Right-click on the target table cell to open the context menu and choose Paste Special - Columns Before.

Choose Edit - Select All.

+A

Icon

Selecciona-ho tot

Choose Edit - Track Changes.

Choose Edit - Track Changes - Record.

Trieu Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Mostra.

Choose Edit - Track Changes - Manage.

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes. The AutoCorrect dialog appears.
Click the Edit Changes button and navigate to the List tab.

Choose Edit - Track Changes - Manage - Filter tab.

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

Choose Edit - Track Changes - Compare Document.

Choose Edit - Track Changes - Comment.

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.
Click an entry in the list and open the context menu.
Choose Edit Comment.

Choose Edit - Find.

+F

Choose Edit - Find & Replace.

+H

A la barra Estàndard, feu clic a

Icon

Cerca i reemplaça

Choose Edit - Find & Replace - Attributes.

Choose Edit - Find & Replace - Format button.

Choose View - Navigator.

A la barra Estàndard, feu clic a

Icon

Navegador activat/desactivat

Choose Tools - Bibliography Database.

Choose Edit - Links to External Files.

Choose Edit - Links to External Files - Modify... (DDE links only).

Select a frame, then choose Edit - Object - Properties.

Open context menu of selected frame, choose Properties.

Choose Edit - Object.

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.

Choose Edit - Object - Open.

Choose Edit - Reference.

Ens cal la vostra ajuda!