Menú Eines

Choose Insert - Media - Clip Art Gallery or open Standard bar, click

Icona

Galeria

Choose Tools - Gallery or click the Gallery icon on the Standard bar -
New Theme button - Files tab.

Trieu Eines ▸ Ortografia.

Tecla F7

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Ortografia

Trieu Eines ▸ Llengua ▸ Conversió hangul/hanja. Ha d'estar habilitada la compatibilitat amb les llengües asiàtiques.

Trieu Eines ▸ Llengua ▸ Conversió del xinés. Ha d'estar habilitada la compatibilitat amb les llengües asiàtiques.

Trieu Eines ▸ Llengua ▸ Conversió del xinés i feu clic al botó Edita els termes. Ha d'estar habilitada la compatibilitat amb les llengües asiàtiques.

Trieu Eines ▸ Ortografia

Trieu Eines ▸ Ortografia; tot seguit feu clic a Opcions.

Choose Tools - Thesaurus.

+F7

Trieu Eines ▸ Reemplaçament de color (al LibreOffice Draw i al LibreOffice Impress)

Trieu Eines ▸ Reproductor multimèdia.

Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ LibreOffice Basic o premeu +F11 (si aquesta combinació no està assignada pel vostre sistema).

Choose Tools - Macros - Run Macro.

Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ BeanShell.

Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ JavaScript.

Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ Python.

Trieu Eines ▸ Macros ▸ Enregistra una macro.

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic,
click the Organizer button,
click the Libraries tab,
and then click the Password button.

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic,
click the Organizer button.

Trieu Eines ▸ Gestor d'extensions.

Trieu Eines ▸ Gestor d'extensions i feu clic al botó Comprova si hi ha actualitzacions.

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click Test XSLTs.

Trieu Eines ▸ Personalitza.

Trieu la pestanya Eines ▸ Personalitza - Menús.

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the gear Icon gear menu dropdown menu and choose Add.

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the gear Icon gear menu dropdown menu and choose Move.

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.

Choose Tools - Customize - Toolbars tab.

Choose Tools - Customize - Events tab.

Choose Tools - AutoCorrect Options.

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.

Trieu la pestanya Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica ▸ Etiquetes intel·ligents.

Choose Tools - AutoCorrect Options - Replace tab.

Choose Tools - AutoCorrect Options - Exceptions tab.

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.

Trieu la pestanya Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica ▸ Compleció de paraules.

Choose - LibreOffice Calc - View.

Choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - View.

Choose - LibreOffice Draw - General.

Botó de selecció del camí en diferents auxiliars.

Click Edit button for a few entries under - LibreOffice - Paths.

Trieu .

Trieu ▸ LibreOffice.

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Dades de l'usuari.

Trieu ▸ LibreOffice ▸ General.

Choose - LibreOffice - View.

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Impressió.

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Camins.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)

Choose Tools - ImageMap.

Choose Tools - ImageMap, then select a section of the ImageMap and click Properties - Description.

Trieu la pestanya Format ▸ Àrea ▸ Colors.

Choose Format - Area - Area, press the Color button and click the Pick button.

Icona

Press the Color Dialog button in the Illumination tab of the 3D Effects dialog.

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Tipus de lletra.

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Seguretat

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Avançat.

Trieu ▸ LibreOffice ▸ OpenCL.

Trieu ▸ LibreOffice ▸ IDE del Basic.

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Actualització en línia.

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Accessibilitat.

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Colors de l'aplicació.

Trieu ▸ Carrega/guarda.

Trieu ▸ Carrega/guarda ▸ General.

Trieu ▸ Carrega/guarda ▸ Propietats VBA.

Trieu ▸ Carrega/guarda ▸ Microsoft Office.

Trieu ▸ Carrega/guarda ▸ Compatibilitat HTML.

Trieu ▸ Configuració de la llengua.

Trieu ▸ Configuració de la llengua ▸ Llengües.

Trieu ▸ Configuració de la llengua ▸ Llengües ▸ Disposició complexa de text.

Trieu ▸ Configuració de la llengua ▸ Llengües.

Trieu ▸ Configuració de la llengua ▸ Ajudes a l'escriptura,
a la llista Mòduls de llengua disponibles seleccioneu un dels mòduls i feu clic a Edita.

Trieu ▸ Configuració de la llengua ▸ Ajudes a l'escriptura.

Trieu ▸ Configuració de la llengua ▸ Cerca en japonés.

Trieu ▸ Configuració de la llengua ▸ Disposició asiàtica.

Trieu ▸ Internet

Trieu ▸ Internet ▸ Servidor intermediari.

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer.

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ Compatibilitat.

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ General.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Mail Merge Email.

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ Llegenda automàtica.

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web ▸ Visualitza.

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web ▸ Ajudes a la formatació.

Trieu ▸ LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web ▸ Graella.

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ Tipus de lletra bàsics (occidental).

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Asian). Asian language support must be enabled.

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Print.

Trieu ▸ LibreOffice Calc ▸ Imprimeix.

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Changes.

Obriu un document HTML i trieu ▸ LibreOffice Writer/Web.

Obriu un document HTML i trieu ▸ LibreOffice Writer/Web ▸ Fons.

Obriu un full de càlcul i trieu ▸ LibreOffice Calc.

Obriu un full de càlcul i trieu ▸ LibreOffice Calc ▸ General.

Obriu un full de càlcul i trieu ▸ LibreOffice Calc ▸ Visualització.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.

Obriu un full de càlcul i trieu ▸ LibreOffice Calc ▸ Compatibilitat.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Formula.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Defaults.

Obriu un document de full de càlcul i trieu el botó ▸ LibreOffice Calc ▸ Llistes d'ordenació ▸ Copia.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Changes.

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress.

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - View.

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Grid.

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Print.

Open a drawing document, choose - LibreOffice Draw.

Open a Math document, choose - LibreOffice Math.

Open a Math document, choose - LibreOffice Math - Settings.

Trieu ▸ Diagrames.

Trieu ▸ Diagrames ▸ Colors per defecte.

Trieu ▸ LibreOffice Base.

Trieu ▸ LibreOffice Base ▸ Connexions.

Trieu ▸ LibreOffice Base ▸ Bases de dades.

Ens cal la vostra ajuda!