Menú Insereix

Trieu Insereix ▸ Comentari.

Press +C.

Trieu Insereix ▸ Multimèdia ▸ Escàner.

Trieu Insereix ▸ Multimèdia ▸ Escàner ▸ Selecciona la font.

Trieu Insereix ▸ Multimèdia ▸ Escàner ▸ Sol·licita.

Trieu Insereix ▸ Caràcter especial.

A la barra Estàndard o Insereix, feu clic a

Icon Special character

Caràcter especial

Trieu Insereix ▸ Multimèdia ▸ Àudio o vídeo

Trieu Insereix ▸ Àudio o vídeo.

Àudio o vídeo

Trieu Insereix ▸ Objecte.

Trieu Insereix ▸ Objecte ▸ Objecte OLE.

A la barra Insereix, feu clic a

Icon OLE object

Objecte OLE

Trieu Insereix ▸ Objecte ▸ Fórmula.

A la barra Insereix, feu clic a

Icon Formula

Fórmula

Trieu Format ▸ Tipus de diagrama.

Trieu Insereix ▸ Objecte ▸ Diagrama.

Trieu Format ▸ Tipus de diagrama.

Trieu Insereix ▸ Objecte ▸ Diagrama.

Trieu Format ▸ Tipus de diagrama.

Trieu Insereix ▸ Objecte ▸ Diagrama.

Trieu Insereix ▸ Objecte ▸ Diagrama.

A la barra Insereix, feu clic a

Icon Chart

Diagrama

Trieu Insereix ▸ Imatge.

A la barra Estàndard, feu clic a

Icon Image

Imatge

A la barra Insereix, feu clic a

Icon Floating frame

Marc flotant

Obri un fitxer d'un format desconegut per al LibreOffice i que no és un fitxer de text.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Galeria Fontwork

Choose Insert - Fontwork

Icon Basic shapes

Formes bàsiques

Icon Symbol Shapes

Formes de símbol

Icon Block arrows

Fletxes de bloc

Icon Flowcharts

Diagrames de flux

Icon Callouts

Llegendes

Icon Stars

Estrelles

Choose Insert - Signature Line

Ens cal la vostra ajuda!