Menú Insereix

Trieu Insereix ▸ Comentari.

Press +C.

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan.

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan - Request.

Trieu Insereix ▸ Caràcter especial.

A la barra Estàndard o Insereix, feu clic a

Icon Special character

Caràcter especial

From the tabbed interface:

Choose Insert - Media.

From toolbars:

Icon Media

Media / Audio or Video

From the menu bar:

Choose Insert - OLE Object.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert OLE Object.

From toolbars:

Icon Insert OLE Object

Insert OLE Object

From the menu bar:

Trieu Insereix ▸ Objecte OLE ▸ Objecte OLE.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert OLE Object.

From toolbars:

Icon OLE object

Objecte OLE

From the menu bar:

Trieu Insereix ▸ Objecte OLE ▸ Codi de barres i QR.

From the tabbed interface:

On the Insert menu of the Insert tab, choose QR and Barcode.

From the menu bar:

Trieu Insereix ▸ Objecte OLE ▸ Objecte de fórmula.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Formula Object.

From toolbars:

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

From the keyboard:

+ Shift + E

Trieu Format ▸ Tipus de diagrama.

Trieu Insereix ▸ Diagrama.

Trieu Format ▸ Tipus de diagrama.

Trieu Insereix un diagrama.

Trieu Format ▸ Tipus de diagrama.

Choose Insert - Chart.

Choose Insert - Chart.

A la barra Insereix, feu clic a

Icona Diagrama

Diagrama

From the menu bar:

Choose Insert - Image.

From toolbars:

Icona Imatge

Imatge

A la barra Insereix, feu clic a

Icona Marc flotant

Marc flotant

Obri un fitxer d'un format desconegut per al LibreOffice i que no és un fitxer de text.

On the Fontwork bar, click

Icona Fontwork

Galeria Fontwork

Trieu Insereix ▸ Fontwork

Icona Formes bàsiques

Formes bàsiques

Icona Formes de símbols

Formes de símbol

Icona Fletxes de bloc

Fletxes de bloc

Icona Diagrames de flux

Diagrames de flux

Icon Callouts

Llegendes

Icona Estrelles

Estrelles

Trieu Insereix ▸ Línia de signatura

Ens cal la vostra ajuda!