Exportació de fitxers de text

El diàleg Exporta un fitxer de text vos permet definir les opcions d'exportació per a fitxers de text. Es mostrarà el diàleg si guardeu un full de càlcul com a tipus de fitxer "Text CSV", i si la casella de selecció Edita els paràmetres del filtre està activada en el diàleg Anomena i guarda.

Opcions de camp

Defineix el separador de camp, el separador de text i el joc de caràcters que s'utilitzarà per a l'exportació de text.

Joc de caràcters

Indica el joc de caràcters per exportar el text.

Delimitador de camp

Trieu o introduïu el delimitador de camp que separa els camps de dades.

Delimitador de text

Trieu o introduïu el delimitador de text que inclou cada camp de dades.

Posa les cel·les de text entre cometes

Exporta totes les cel·les de text amb els caràcters de cometes inicials i finals que s'han definit al quadre Delimitador de text. Si esta opció no està activada, només es posaran entre cometes les cel·les que contenen el caràcter de Delimitador de camp.

Guarda el contingut de les cel·les tal com es mostra

Esta opció està habilitada per defecte i les dades es desaran tal com es mostren, inclosos els formats numèrics aplicats. Si esta casella no està activada, es guardarà el contingut de les dades en cru, com en les versions anteriors del programari.

Icona d'avís

Segons el format numèric, el fet de guardar el contingut de les cel·les tal com es mostra pot escriure valors que, en una importació posterior, no es podran tornar a interpretar com a valors numèrics.


Amplària fixa de columna

Exporta tots els camps de dades amb una amplària fixa.

Ens cal la vostra ajuda!