Opcions d'exportació de gràfics

Defineix les opcions d'exportació de gràfics.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer ▸ Exporta seleccioneu un tipus de fitxer gràfic. El diàleg s'obri després de fer clic a Guarda.


Quan exporteu elements gràfics a un fitxer, podeu seleccionar el tipus de fitxer. Per a la majoria dels tipus de fitxer admesos, s'obri un diàleg on podeu configurar les opcions d'exportació.

Per als tipus de fitxer següents, no es mostra cap diàleg d'opcions: RAS, SVG, TIFF, XPM.

Per als altres tipus de fitxers, es mostra un diàleg d'opcions on podeu definir l'amplària i l'alçària de la imatge exportada.

Segons el tipus de fitxer, podeu indicar més opcions. Premeu Maj+F1 i passeu per sobre el control per veure un text d'ajuda ampliada.

Amplària

Indica l'amplària.

Alçària

Indica l'alçària.

Resolució

Introduïu la resolució de la imatge. Seleccioneu les unitats de mesura del quadre de llista.

Més opcions

Per als fitxers JPEG, podeu definir la profunditat de color i la qualitat.

Per als fitxers BMP, podeu definir la compressió i la codificació RLE.

Per als fitxers PBM, PGM i PPM, podeu definir la codificació.

Per als fitxers PNG, podeu definir la compressió i el mode entrellaçat.

Per als fitxers GIF, podeu definir la transparència i el mode entrellaçat.

Per als fitxers EPS, podeu definir la previsualització, el format del color, la compressió i la versió.

Vegeu la Informació dels filtres d'importació i exportació per obtindre més informació quant als filtres.

Ens cal la vostra ajuda!