Glossari general

El glossari inclou explicacions d'alguns dels termes m茅s importants que trobareu al LibreOffice.

Utilitzeu el glossari per buscar termes poc familiars que trobareu a qualsevol aplicaci贸 del LibreOffice.

Men煤 contextual

Per a activar el men煤 contextual d'un objecte, primer feu clic a l'objecte amb el bot贸 del ratol铆 per a seleccionar-lo i llavors, . Alguns men煤s contextuals es poden cridar encara que no hi haja cap objecte seleccionat. Els men煤s contextuals es troben a tot arreu del LibreOffice.

ASCII

Abreviatura d'American Standard Code for Information Interchange (Codi est脿ndard americ脿 per a l'intercanvi d'informaci贸). ASCII 茅s un conjunt de car脿cters per visualitzar tipus de lletres en ordinadors personals. Est脿 format per 128 car脿cters que inclouen lletres, nombres, puntuaci贸 i s铆mbols. L'ASCII ampliat cont茅 256 car脿cters. Cada car脿cter t茅 un n煤mero 煤nic assignat, tamb茅 anomenat codi ASCII.

En les p脿gines HTML, nom茅s hi hauran d'apar猫ixer car脿cters del joc de car脿cters ASCII de 7 bits. D'altres car脿cters, com la di猫resi alemanya, es distingeixen mitjan莽ant un altre codi. Tot i aix铆, podeu introduir car脿cters de l'ASCII ampliat: el filtre d'exportaci贸 del LibreOffice far脿 les conversions necess脿ries.

Acoblament

Algunes finestres del LibreOffice, per exemple la finestra Estils i el Navegador, s贸n finestres que es poden acoblar. Podeu moure estes finestres, redimensionar-les o acoblar-les a una vora. A cada vora podeu acoblar diverses finestres a la part superior o al costat; llavors, movent les l铆nies de les vores, podeu canviar les proporcions relatives de les finestres.

Per desacoblar i re-acoblar mantenint premuda la tecla feu doble clic en una 脿rea vacant a la finestra. A la finestra Estils tamb茅 podeu fer doble clic en una part grisa de la finestra al costat de les icones mentre manteniu premuda la tecla XYG.

Acoblament (Amaga autom脿ticament)

A qualsevol vora de la finestra on hi haja una altra finestra acoblada veureu un bot贸 que vos permet mostrar o amagar la finestra.

Base de dades SQL / servidor SQL

Una base de dades SQL 茅s un sistema de base de dades que proporciona una interf铆cie SQL. Les bases de dades SQL s'utilitzen normalment en xarxes de client/servidor en les quals diferents clients accedeixen a un servidor central (per exemple, un servidor SQL). 脡s per aix貌 que tamb茅 s'anomenen bases de dades de servidors SQL, o per abreujar, servidors SQL.

Al LibreOffice, podeu integrar bases de dades SQL externes que es poden trobar tant al disc dur local com a la xarxa. L'acc茅s s'aconsegueix a trav茅s d'ODBC, JDBC o una unitat nativa integrada al LibreOffice.

Base de dades relacional

Una base de dades relacional 茅s una col路lecci贸 d'elements de dades organitzades com a jocs de taules descrites formalment des de la qual es pot accedir a les dades o reconstruir-les de moltes maneres diferents, sense haver de reorganitzar les taules de la base de dades.

Un sistema de gesti贸 de bases de dades relacionals (RDBMS) 茅s un programa que vos permet crear, actualitzar i administrar bases de dades relacionals. Un RDBMS agafa les expressions del llenguatge d'interrogaci贸 estructurat (SQL, Structured Query Language) introdu茂des per l'usuari o contingudes en un programa d'aplicaci贸 i crea, actualitza o proporciona acc茅s a la base de dades.

Un bon exemple de base de dades relacional pot ser una base de dades que continga les taules Clients, Compres i Factures. A la taula Factures no hi ha cap dada de clients ni de compres, per貌 la taula cont茅 refer猫ncies mitjan莽ant enlla莽os relacionals o una relaci贸 als respectius camps de les taules Clients i Compres (per exemple, el camp de l'identificador de client de la taula Clients).

Bot贸 de selecci贸 de valors

  1. En els controls de formulari, un bot贸 de selecci贸 de valors 茅s una propietat d'un camp num猫ric, de moneda, de data o d'hora. Si la propietat "Bot贸 de selecci贸 de valors" est脿 habilitada, el camp mostra un parell de s铆mbols amb fletxes que apunten en sentits oposats, ja siga verticalment o horitzontal.

  2. A l'EID del Basic, un bot贸 de selecci贸 de valors 茅s un camp num猫ric amb dos s铆mbols de fletxa.

You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the Up Arrow or Down Arrow symbols on the spin button. On the keyboard you can press the Up Arrow and Down Arrow keys to increase or reduce the value. You can press the Page Up and Page Down keys to set the maximum and minimum value.

Si el camp que se situa juntament al bot贸 de selecci贸 de valors defineix valors num猫rics, tamb茅 podeu definir una unitat de mesura; per exemple, 1 cm o 5 mm, 12 pt o 2".

Clau prim脿ria

Una clau prim脿ria serveix com a identificador 煤nic dels camps de bases de dades. La identificaci贸 煤nica dels camps de bases de dades s'utilitza en les bases de dades relacionals per accedir a dades d'altres taules. Si la refer猫ncia es fa a una clau prim脿ria d'una altra taula, se'n diu clau externa.

Al LibreOffice podeu definir la clau prim脿ria des de la vista de disseny de taula si trieu l'orde adequada des del men煤 contextual d'una cap莽alera de fila per al camp seleccionat.

DDE

DDE vol dir Dynamic Data Exchange (Intercanvi din脿mic de dades), un predecessor d'OLE, Object Linking and Embedding (Enlla莽 i incrustaci贸 d'objectes). Amb el DDE, els objectes s'enllacen a trav茅s de la refer猫ncia de fitxer, per貌 no s'incrusten.

Podeu crear un enlla莽 DDE amb el m猫tode seg眉ent: seleccioneu cel路les d'un full de c脿lcul del Calc, copieu-les en el porta-retalls, canvieu a un altre full de c脿lcul i seleccioneu el di脿leg Edita 鈻 Enganxament especial. Seleccioneu l'opci贸 Enlla莽 per inserir els continguts com a enlla莽 DDE. En activar un enlla莽, l'脿rea de cel路la inserida es llegir脿 des del seu fitxer original.

Desament relatiu i absolut

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Si trieu el desament relatiu, les refer猫ncies als gr脿fics incrustats o a altres objectes del document es guardaran relatives a la ubicaci贸 en el sistema de fitxers. En este cas, no importa on es registri l'estructura de directoris referenciada. Es trobaran els fitxers independentment de la ubicaci贸, sempre que la refer猫ncia es mantingui en la mateixa unitat o volum. Aix貌 茅s important si voleu que el document estiga disponible per a altres ordinadors que poden tindre una estructura de directoris, d'unitats o de noms de volum completament diferent. Tamb茅 es recomana el desament relatiu si voleu crear una estructura de directoris en un servidor d'Internet.

Si preferiu un desament absolut, totes les refer猫ncies a altres fitxers tamb茅 es definiran com a absolutes i es basaran en la unitat, volum o directori arrel respectiu. L'avantatge 茅s que el document que cont茅 les refer猫ncies es pot moure a altres directoris o carpetes i les refer猫ncies continuen essent v脿lides.

Disposici贸 complexa de text (CTL)

Les lleng眉es amb disposici贸 complexa de text poden tindre algunes de les caracter铆stiques seg眉ents, o totes:

Actualment, el LibreOffice admet les lleng眉es hindi, thai, hebreu i 脿rab com a lleng眉es CTL.

Enable CTL support using - Languages and Locales - General.

Enlla莽

The External Links command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

Quan s'insereix un objecte directament en un document, la mida del document augmenta com a m铆nim la mida de l'objecte en bytes. Podeu guardar el document i obrir-lo en un altre ordinador, i l'objecte inserit romandr脿 en la mateixa posici贸 dins el document.

Si inseriu l'objecte com a enlla莽, nom茅s s'inserir脿 la refer猫ncia al nom del fitxer. La mida del fitxer del document nom茅s augmenta per la refer猫ncia al cam铆 i del fitxer. Tanmateix, si obriu el document en un altre ordinador, el fitxer enlla莽at haur脿 d'estar en la mateixa posici贸 donada per la refer猫ncia per tal de poder visualitzar l'objecte en el document.

Use Edit - External Links to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

Focus

In a form document, a control must receive focus from the user in order to become active and perform its tasks. For example, users must give focus to a text box in order to enter text into it.

There are several ways to give focus to a control:

Formataci贸

En els programes de processament de textos i d'edici贸, la formataci贸 fa refer猫ncia a la disposici贸 visual del text. Aix貌 inclou definir el format del paper, les vores de la p脿gina, els tipus de lletra i els seus efectes, aix铆 com els sagnats i l'espaiat. Podeu formatar el text directament o amb els estils proporcionats pel LibreOffice.

Formataci贸 directa i d'estils

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Half-width and Full-width Characters

Half-width and full-width are properties used to differentiate characters used by some East Asian languages and scripts, mainly Chinese, Japanese, and Korean (CJK).

The Han characters, Hiragana and Katakana characters, as well as Hangul characters used by these scripts are usually of square shape, and on fixed-width (monospace) display they occupy space of two Latin/ASCII characters. They are therefore called full-width characters, while the letters in Latin alphabet, digits, and punctuation marks included in ASCII character set are called half-width characters.

For historical reasons, a set of square-shaped Latin letters, digits, and punctuation marks are also defined and used in CJK typography, in addition to or in place of their half-width counterparts. They are called full-width forms. Similarly, there are also half-width forms of the usually full-width Katakanas and Hangul Jamos, and they have narrower shapes instead of square ones. A character's half-width and full-width forms are essentially two ways of writing the same character, just like uppercase and lowercase forms of Latin alphabet. LibreOffice supports conversion between half-width and full-width, as well as ignoring width difference when matching text strings.

IME

IME vol dir Editor del m猫tode d'entrada, un programa que permet a l'usuari introduir car脿cters complexos de jocs de car脿cters no occidentals utilitzant un teclat est脿ndard.

Interlletratge

Interlletratge vol dir augmentar o disminuir la quantitat d'espai entre parelles de lletres per millorar l'aparen莽a global del text.

Les taules d'interlletratge contenen informaci贸 sobre quins parells de lletres requereixen m茅s espaiat. Generalment estes taules s贸n un component d'un tipus de lletra.

JDBC

Podeu utilitzar l'API de connectivitat a bases de dades del Java (JDBC) per connectar a una base de dades des del LibreOffice. Els controladors JDBC estan escrits en el llenguatge de programaci贸 Java i s贸n independents de la plataforma.

L铆nies v铆dues i 貌rfenes

Les l铆nies v铆dues i les l铆nies 貌rfenes s贸n termes tipogr脿fics hist貌rics, que s'han utilitzat durant molts anys. Una l铆nia v铆dua fa refer猫ncia a una l铆nia curta al final d'un par脿graf, que quan s'imprimeix, apareix tota sola al principi de la p脿gina seg眉ent. Una l铆nia 貌rfena 茅s, en contrast, la primera l铆nia d'un par脿graf que quan s'imprimeix est脿 sola a la part inferior de la p脿gina anterior. En un document de text del LibreOffice podeu evitar autom脿ticament que aix貌 passe a l'estil de par脿graf desitjat. En fer-ho, podeu determinar la quantitat m铆nima de l铆nies que s'han de mantindre juntes en una p脿gina.

Numeral System

A numeral system is determined by the number of digits available for representing numbers. The decimal system, for instance is based on the ten digits (0..9), the binary system is based on the two digits 0 and 1, the hexadecimal system is based on 16 digits (0...9 and A...F).

ODBC

La connectivitat oberta de bases de dades (ODBC, Open Database Connectivity) 茅s una norma de protocol amb la qual les aplicacions poden accedir a sistemes de bases de dades. El llenguatge d'interrogaci贸 utilitzat 茅s el llenguatge d'interrogaci贸 estructurat (SQL, Structured Query Language). Al LibreOffice, podeu determinar per a cada base de dades si voleu utilitzar ordes SQL per executar les consultes. Alternativament, fent clic amb el ratol铆 podeu utilitzar l'ajuda interactiva per definir la vostra consulta i fer que el LibreOffice la tradu茂sca autom脿ticament a SQL.

OLE

Els objectes d'enlla莽 i incrustaci贸 (OLE) es poden enlla莽ar o incrustar a un document de destinaci贸. Amb la incrustaci贸 s'insereix una c貌pia de l'objecte i els detalls del programa d'origen en el document de destinaci贸. Si voleu editar l'objecte, nom茅s cal que activeu el programa d'origen fent doble clic a l'objecte.

If an OLE object is linked to a target document, then the target document must be available in the location specified in the link. Deleting or moving the target document will make it impossible to open the linked OLE object. You can use the Save URLs relative to file system option in the General section of Load/Save Options to configure your system to save links relative to your filesystem.

Objecte

Un objecte 茅s un element de pantalla que cont茅 dades. Pot referir-se a dades d'aplicaci贸, com text o gr脿fics.

Els objectes s贸n independents i no s'influeixen. A qualsevol objecte que cont茅 dades se li poden assignar certes ordes. Per exemple, un objecte gr脿fic t茅 ordes per a l'edici贸 d'imatge i un full de c脿lcul cont茅 ordes de c脿lcul.

Objecte B茅zier

Desenvolupada pel matem脿tic franc茅s Pierre B茅zier, una corba B茅zier 茅s una corba definida matem脿ticament que s'utilitza en aplicacions gr脿fiques de dues dimensions. La corba es defineix per quatre punts: la posici贸 inicial i la final, i dos punts del mig separats. Els objectes B茅zier es poden modificar movent estos punts amb el ratol铆.

OpenGL

L'OpenGL representa un llenguatge de gr脿fics en 3D, desenvolupat inicialment per SGI (Silicon Graphics Inc). Hi ha dues variants d'este llenguatge utilitzades habitualment: Microsoft OpenGL, desenvolupat per utilitzar-se amb el Windows NT, i Cosmo OpenGL, fet per SGI. L'煤ltim representa un llenguatge de gr脿fics independent per a totes les plataformes i tot tipus d'ordinadors, fins i tot es pot utilitzar en m脿quines sense maquinari gr脿fic especial per a 3D.

PNG

El gr脿fic de xarxa port脿til (PNG, Portable Network Graphics) 茅s un format de fitxer per a gr脿fics. Estos fitxers es comprimeixen amb un factor de compressi贸 seleccionable, per貌 a difer猫ncia del format JPG, els fitxers PNG es comprimeixen sense cap p猫rdua d'informaci贸.

Page line-spacing (register-true)

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other.

Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.

RTF

El format de text enriquit (RTF) 茅s un format de fitxer desenvolupat per a l'intercanvi de fitxers de text. Una caracter铆stica especial 茅s que la formataci贸 es converteix a informaci贸 de text llegible directament. Desafortunadament, comparant-lo amb altres formats de fitxer, este format crea fitxers for莽a grossos.

SQL

El llenguatge d'interrogaci贸 estructurat (SQL) 茅s un llenguatge utilitzat per a consultes a bases de dades. Al LibreOffice podeu formular consultes tant en SQL o interactivament amb el ratol铆.

Ens cal la vostra ajuda!