Botons utilitzats de manera freqüent

Cancel·la

Si feu clic a Cancel·la es tancarà el diàleg sense guardar els canvis fets.

Finalitza

Aplica tots els canvis i tanca l'auxiliar.

Barres d'eines

Si feu clic a la fletxa que apareix al costat d'algunes icones s'obrirà una barra d'eines. Per a moure una barra d'eines, arrossegueu-ne la barra de títol. En el moment de deixar anar el botó del ratolí, la barra d'eines es manté a la nova posició. Arrossegueu la barra de títol a una altra posició o arrossegueu-la a una vora de la finestra, on la barra d'eines s'acoblarà. Tanqueu una barra d'eines fent clic a la icona Tanca la finestra. Feu la barra d'eines visible una altra vegada triant Visualitza ▸ Barres d'eines ▸ (nom de la barra d'eines).

Botó de selecció de valors

  1. En els controls de formulari, un botó de selecció de valors és una propietat d'un camp numèric, de moneda, de data o d'hora. Si la propietat "Botó de selecció de valors" està habilitada, el camp mostra un parell de símbols amb fletxes que apunten en sentits oposats, ja siga verticalment o horitzontal.

  2. A l'EID del Basic, un botó de selecció de valors és un camp numèric amb dos símbols de fletxa.

You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the Up Arrow or Down Arrow symbols on the spin button. On the keyboard you can press the Up Arrow and Down Arrow keys to increase or reduce the value. You can press the Page Up and Page Down keys to set the maximum and minimum value.

If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a measurement unit, for example, 1 cm or 5 mm, 12 pt or 2".

Converteix

Si feu clic cap avant mitjançant el diàleg, este botó s'anomena Següent. A l'última pàgina el botó s'anomena Converteix. La conversió es produeix fent clic al botó.

Menú contextual

Per a activar el menú contextual d'un objecte, primer feu clic a l'objecte amb el botó del ratolí per a seleccionar-lo i llavors, . Alguns menús contextuals es poden cridar encara que no hi haja cap objecte seleccionat. Els menús contextuals es troben a tot arreu del LibreOffice.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats sense confirmació.

Mesures

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1 cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

Tanca

Tanca el diàleg i guarda tots els canvis.

Tanca

Tanca el diàleg.

Aplica

Aplica els valors modificats o seleccionats sense tancar el diàleg.

This option appears only for Paragraph Style, Frame Style, and Page Style.

This option appears only for Paragraph Style and Character Style.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Preview

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Següent

Feu clic al botó Següent; l'auxiliar utilitzarà els paràmetres del diàleg actual i passarà al pas següent. Si esteu a l'últim pas, el botó esdevé Crea.

Botons de diàleg

Reinicialitza

Reinicialitza els valors modificats als valors anteriors de la pestanya.

Cancel·la

Tanca el diàleg i descarta tots els canvis.

D'acord

Guarda tots els canvis i tanca el diàleg.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Reinicialitza

Reinicialitza els canvis fets a la pestanya actual als que hi havia quan s'ha obert el diàleg. No apareixerà una pregunta de confirmació quan tanqueu el diàleg.

Estàndard

Reinicialitza els valors visibles al diàleg als valors per defecte de la instal·lació.

warning

No apareix cap confirmació abans que es tornen a carregar els valors per defecte.


Cancel

Closes dialog and discards changes on all tabs. If Apply was used, then changes after the last use of Apply are discarded.

Reset

Resets modified values on the current tab back to the values when the dialog was opened. If Apply is used before closing the dialog, then values are reset to those after the last use of Apply.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

Reset to Parent

Values for the current tab are set to those found in the corresponding tab of the style specified in “Inherit from” in Organizer. In all cases, also when “Inherit from” is “- None -”, current tab values specified in “Contains” are removed.

This option appears only for Paragraph Style, Character Style, and Frame Style.

Arrere

Mostra les seleccions del diàleg fetes en el punt anterior. Els paràmetres actuals es mantenen igual. Aquest botó només es pot activar a partir de la pàgina dos.

Opcions

Feu clic a l'etiqueta Opcions per a ampliar el quadre de diàleg i mostrar més opcions. Feu-hi clic una altra vegada per a restaurar el diàleg.

Vegeu també les funcions següents:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Si es produeix un error, la funció retorna un valor lògic o numèric.

(This command is only accessible through the context menu).

Si feu doble clic a una eina, podeu utilitzar-la per fer tasques múltiples. Si crideu una eina amb un sol clic, tornarà a l'última selecció després d'acabar la tasca.

Premeu Maj+F1 i apunteu a un control per a saber-ne més coses.

Botons del diàleg Opcions

D'acord

Guarda els canvis en la pàgina i tanca el diàleg Opcions.

Cancel·la

Tanca el diàleg d'opcions i descarta qualsevol canvi.

Aplica

Applies the modified or selected values without closing the Options dialog.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Ens cal la vostra ajuda!