P脿gina

Aquest men煤 cont茅 ordres per a la gesti贸 i la navegaci贸 en les p脿gines dels dibuixos.

P脿gina nova

Insereix una p脿gina buida despr茅s de la p脿gina seleccionada.

Duplica la p脿gina

Insereix una c貌pia de la p脿gina actual despr茅s de l'actual.

Insereix o objectes del fitxer

Vos permet inserir tot el fitxer o elements espec铆fics del fitxer.

Canvia el nom de la p脿gina

Definiu un nom nou per a la p脿gina.

Suprimeix la p脿gina

Suprimeix la p脿gina actual.

Guarda la imatge de fons

Guarda la imatge de fons de la actual.

Estableix la imatge de fons

Definiu la imatge de fons de la .

Propietats

Defineix l'orientaci贸, els marges de la p脿gina, el fons i altres opcions de disposici贸.

Master Page

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current page. Any objects in the page design are inserted behind objects in the current page.

Mestre nou

Suprimeix el mestre

Fons mestre

Objectes mestres

Elements mestres

Mou

Navegaci贸 per les p脿gines

Obri un submen煤 de la navegaci贸 de p脿gina.

Ens cal la vostra ajuda!