Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Neteja el format directe

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Character

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Canvia la caixa

Canvia les majúscules i minúscules dels caràcters de la selecció. Si el cursor es troba dins d'una paraula i no hi ha text seleccionat, el canvi s'aplica a tota la paraula.

Position and Size

Redimensiona, mou, gira o inclina l'objecte seleccionat.

Line

Definiu les opcions de formatació per a la línia seleccionada.

Area

Defineix les propietats d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Text

Defineix el format i les propietats d'ancoratge per al text del dibuix o per a l'objecte de text seleccionat.

Layer

Changes the properties of the selected layer.

Styles

Opens the Styles deck of the Sidebar, which lists the available graphic and presentation styles for applying and editing.

Please support us!