Format

Conté ordres per a formatar l'estructura i els continguts del document.

Text

Obri un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Neteja el format directe

Removes direct formatting from the selection.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Pics i numeració

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Posició i mida

Redimensiona, mou, gira o inclina l'objecte seleccionat.

Línia

Definiu les opcions de formatació per a la línia seleccionada.

Àrea

Defineix les propietats d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Text

Defineix el format i les propietats d'ancoratge per al text del dibuix o per a l'objecte de text seleccionat.

Capa

Permet canviar les propietats de la capa seleccionada.

Estils

Obri el quadre Estils de la barra lateral, on es mostren els estils gràfics i de presentació disponibles per a aplicar i editar.

Ens cal la vostra ajuda!