Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

Desfés

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Refés

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Retalla

Suprimeix la selecció i la copia al porta-retalls.

Copia

Copia la selecció al porta-retalls.

Enganxa

Insereix el contingut del porta-retalls a la ubicació del cursor i reemplaça el text o els objectes seleccionats.

Paste Special

Insereix el contingut del porta-retalls al fitxer actual en un format que podeu indicar.

Selecciona-ho tot

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Points

Enables you to edit points on your drawing.

Glue points

Enables you to edit glue points on your drawing.

Duplicate

Crea una o diverses còpies d'un objecte seleccionat.

Cross-fading

Crea formes i les distribueix per increments uniformes entre dos objectes de dibuix.

Fields

Edita les propietats d'un camp inserit.

Suprimeix una diapositiva

Suprimeix la diapositiva o la pàgina actual.

Links

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Objecte

Permet editar un objecte seleccionat al fitxer; cal que hàgeu inserit l'objecte mitjançant l'orde Insereix - Objecte.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Please support us!