Funcions del LibreOffice Draw

El LibreOffice Draw permet crear dibuixos senzills i complexos, i exportar-los a diversos formats d'imatge comuns. També podeu inserir taules, diagrames, fórmules i altres elements creats amb programes del LibreOffice als dibuixos.

Gràfics vectorials

El LibreOffice Draw crea gràfics vectorials mitjançant l'ús de línies i corbes definides per vectors matemàtics. Els vectors descriuen línies, el·lipses i polígons segons les seues geometries.

Creació d'objectes 3D

Podeu crear objectes senzills 3D com ara cubs, esferes i cilindres amb el LibreOffice Draw, i fins i tot podeu modificar la font de llum dels objectes.

Graelles i guies d'ajust

Les graelles i les guies tenen una marca visual per ajudar-vos a alinear els objectes en el dibuix. També podeu ajustar l'objecte a una línia de la graella, a una guia o a la vora d'un altre objecte.

Connexió d'objectes per mostrar relacions

You can connect objects in LibreOffice Draw with special lines called "connectors" to show the relationship between objects. Connectors attach to gluepoints on drawing objects and remain attached when the connected objects are moved. Connectors are useful for creating organization charts and technical diagrams.

Visualització de dimensions

Els diagrames tècnics tot sovint mostren les dimensions dels objectes que formen part del dibuix. Al LibreOffice Draw podeu utilitzar línies de dimensió per calcular les dimensions lineals i visualitzar-les.

Galeria

La galeria conté imatges, animacions, sons i altres elements que podeu inserir i utilitzar en els dibuixos, així com altres programes del LibreOffice.

Formats de fitxers gràfics

El LibreOffice Draw pot exportar a una gran diversitat de formats de fitxers gràfics, com ara BMP, GIF, JPG i PNG.

Ens cal la vostra ajuda!