Visualitza

Defineix les propietats de visualització dels documents del Draw.

Normal

Canvia a la visualització normal de la pàgina.

Diapositiva mestra

Canvia a la visualització mestra de diapositiva.

Color/escala de grisos

Mostra les diapositives en color, en escala de grisos o en blanc i negre.

Pane

Switches the Pane on and off.

Barra d'estat

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Regles

Mostra o amaga els regles a les vores superior i esquerra de l'àrea de treball.

Graella

Permet definir les propietats de visualització d'una graella.

Línies de captura

Permet indicar les opcions de visualització per a les línies de captura.

Navegador

Obri el Navegador, des d'on podeu saltar ràpidament a altres diapositives o moure-vos entre fitxers oberts.

Escala

Redueix o amplia la visualització del LibreOffice.

Please support us!