Addició de text

Podeu afegir diferents tipus de text a un dibuix o a una presentació:

Addició d'un quadre de text

 1. Click the Text iconIcon and move the mouse pointer to where you want to enter the text box.

 2. Arrossegueu un quadre de text fins que obtingueu la mida desitjada al document.

 3. Teclegeu o enganxeu el text en el quadre de text.

Feu doble clic damunt el text per editar-lo o per formatar-ne les propietats, com ara la mida o el color del tipus de lletra. Feu clic a la vora del quadre de text per editar les propietats de l'objecte, com ara el color de la vora, o bé per col·locar-lo al davant o al darrere d'altres objectes.

Ajustament del text als marcs

 1. Creeu un quadre de text tal com s'ha descrit anteriorment.

 2. Amb l'objecte de text seleccionat, trieu Format ▸ Text. S'obrirà el diàleg Text.

 3. A la pestanya Text, desactiveu la casella de selecció Ajusta el text a l'alçària i després activeu Ajusta al marc. Feu clic a D'acord.

 4. Ara podeu redimensionar el quadre de text per canviar la mida i la forma dels caràcters del text.

Text associat a un gràfic

Podeu afegir text a qualsevol gràfic després de fer-hi doble clic.

Per determinar la posició del text, utilitzeu els paràmetres de Format ▸ Text.

 1. For example, click the arrow next to the Callouts iconIcon to open the Callouts toolbar.

 2. Seleccioneu una llegenda i moveu la busca del ratolí allà on vulgueu que comence.

 3. Arrossegueu per dibuixar la llegenda.

 4. Introduïu el text.

Còpia de text

 1. Seleccioneu el text en el document del Writer.

 2. Copieu el text al porta-retalls (Edita ▸ Copia).

 3. Feu clic a la pàgina o la diapositiva on vulgueu enganxar el text.

 4. Enganxeu el text mitjançant Edita ▸ Enganxa o Edita ▸ Enganxament especial.

  Amb l'opció Enganxament especial, podeu triar el format de text per enganxar. Segons els formats, podeu copiar diferents atributs de text.

Importació de text

 1. Feu clic a la pàgina o la diapositiva on vulgueu importar el text.

 2. Trieu Insereix - Fitxer.

 3. Seleccioneu un fitxer de text (*.txt) o un fitxer HTML, i feu clic a Insereix. S'obrirà el quadre de diàleg Inserció de text. Feu clic a D'acord per inserir-lo.

Ens cal la vostra ajuda!