Duplicació d'objectes

Podeu crear una còpia o diverses còpies d'un objecte. Les còpies poden ser idèntiques o poden diferir quant a la mida, el color, l'orientació i la ubicació.

L'exemple següent crea una pila de monedes a partir de múltiples còpies d'una sola el·lipse.

  1. Utilitzeu l'eina El·lipse per dibuixar una el·lipse sòlida de color groc.

  2. Seleccioneu l'el·lipse i trieu Edita ▸ Duplica.

  3. Introduïu 12 com a Nombre de còpies.

  4. Introduïu un valor negatiu per a l'Amplària i l'Alçària, de manera que la mida de les monedes disminuïsca a mesura que avanceu en la pila.

  5. Per definir un color de transició per a les monedes, seleccioneu diferents colors des dels quadres d'Inici i de Final. El color d'Inici s'aplicarà a l'objecte que esteu duplicant.

  6. Feu clic a D'acord per crear els duplicats.

Ens cal la vostra ajuda!