Combinació d'objectes i construcció de formes

Els objectes de dibuix combinats actuen com a objectes agrupats, excepte que no és possible entrar al grup per editar els objectes individuals.

Icona de nota

Només podeu combinar objectes 2D.


Per combinar objectes 2D:

  1. Seleccioneu dos o més objectes 2D.

  2. Trieu Forma ▸ Combina.

A diferència dels grups, un objecte combinat adopta les propietats de l'objecte més inferior en l'orde d'apilament. Podeu dividir els objectes combinats, però perdreu les propietats de l'objecte original.

Quan combineu objectes, apareixeran forats allà on els objectes se superposen.

Il·lustració per a la combinació d'objectes

A la il·lustració, els objectes no combinats se situen a la dreta i els combinats, a l'esquerra.

Construcció de formes

Podeu construir formes aplicant les ordes Formes- Fusiona, resta i interseca a dos objectes de dibuix o més.

Icona de nota

Les ordes de construcció de formes només funcionen amb objectes 2D.


Les formes construïdes adopten les propietats de l'objecte més inferior en l'orde d'apilament.

Per construir una forma:

  1. Seleccioneu dos o més objectes 2D.

  2. Trieu Forma i una de les opcions següents:

Ordes de formes

En les il·lustracions següents, els objectes originals se situen a l'esquerra i les formes modificades, a la dreta.

Formes - Fusiona

Il·lustració per a la fusió de formes

Afig l'àrea dels objectes seleccionats a l'àrea de l'objecte més inferior en l'orde d'apilament.

Formes - Resta

Il·lustració per a la resta de formes

Resta l'àrea dels objectes seleccionats de l'àrea de l'objecte més inferior en l'orde d'apilament.

Formes - Interseca

Il·lustració per a la intersecció de formes

L'àrea superposada dels objectes seleccionats crea una forma nova.

L'àrea exterior a la superposició se suprimeix.

Ens cal la vostra ajuda!