Organització, alineació i distribució d'objectes

Organització d'objectes

Cada objecte que inseriu en el document es va apilant successivament damunt de l'objecte anterior. Per reorganitzar l'orde d'apilament d'un objecte seleccionat, feu el següent.

 1. Feu clic a l'objecte la posició del qual voleu canviar.

 2. Choose Shape - Arrange to bring up the context menu and choose one of the arrange options:

  Porta al davant situa l'objecte al davant de tots els altres objectes

  Envia cap avant situa l'objecte una posició avant a la pila d'objectes

  Envia cap arrere situa l'objecte una posició arrere a la pila d'objectes

  Envia al fons situa l'objecte al darrere de tots els altres objectes

  Darrere l'objecte situa l'objecte al darrere d'un altre objecte que hàgeu seleccionat

Organització d'un objecte darrere d'un altre

 1. Feu clic a l'objecte la posició del qual voleu canviar.

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Behind Object. The mouse pointer changes to a hand.

 3. Feu clic a l'objecte al darrere del qual voleu col·locar l'objecte seleccionat.

Inversió de l'orde d'apilament de dos objectes

 1. Feu clic+Maj sobre els dos objectes per seleccionar-los.

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Reverse.

Alineació d'objectes

La funció Alineació permet alinear els objectes respecte dels altres, o bé respecte de la pàgina.

 1. Seleccioneu un objecte per alinear-lo en relació amb la pàgina o seleccioneu diversos objectes per alinear-los entre si.

 2. Choose Shape - Align and select one of the alignment options.

Distribució d'objectes

Si seleccioneu tres objectes o més del Draw, també podeu utilitzar l'orde Distribució per distribuir l'espaiat vertical i horitzontal que hi ha entre els objectes.

 1. Seleccioneu tres objectes o més per distribuir-los.

 2. Choose Shape - Distribution.

 3. Seleccioneu l'opció de distribució horitzontal i vertical i feu clic a D'acord.

Els objectes seleccionats es distribueixen al llarg de l'eix horitzontal o vertical. Els dos objectes més exteriors es prenen com a punts de referència i no es mouen quan s'executa l'orde Distribució.

Please support us!